Tagunk, a Szabó Gergely Gábor Ügyvédi Iroda tájékoztatása a távellenjegyzéssel kapcsolatban

Adásvétel, cégalapítás, jogszerű szerződéskötés bárhol? Távellenjegyzéssel lehetséges!

 A koronavírus (COVID-19) világjárványnak nemcsak negatív hatásai, hanem pozitív hozadékai is vannak. Számos iparág és vállalat kénytelen volt rövid idő alatt komoly változásokat bevezetni és úgymond haladni a korral. Korábban szinte elképzelhetetlen volt, hogy komoly megbeszéléseket, vagy akár konferenciákat online bonyolítsunk le, de ma már ez a mindennapok része.

Az online lét az ügyvédséget is érintette, így bevett gyakorlat lett az ún. távellenjegyzés. Ez új távlatokat nyit meg mind az ügyfelek, mind az ügyvédek előtt csökkentve a költségeiket, valamint növelve a hatékonyságukat.

 Mi is az a távellenjegyzés?

A távellenjegyzés az alábbi folyamatokat foglalja magában. Először ún. távazonosítást végez az ügyvéd a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke határozatában megjelölt elektronikus eszköz (többek közt Skype, Microsoft Teams, vagy Google Meet; ugyanakkor a Zoom nem elfogadott) útján, majd azt követően az okiratot aláíró személy az okiraton lévő aláírást sajátjaként ismeri el, amely folyamat során kép- és hangfelvételt készít az ügyvéd, ellenőrzi az okmányokat és az aláíró személyét. Végül az aláírt okirat megküldésre kerül az ügyvédnek, aki azt a fentiekre tekintettel és megfelelő jogszabályi hivatkozásokkal ellátva ellenjegyzi. Mindezen folyamatok egyértelműek, biztonságosak és jogszabályban, valamint szakmai előírásokban részletesen körülírtak.

A legfontosabb szabály, hogy a távazonosítás és az azt követő távellenjegyzés olyan ügyfél esetén is lehetséges, akivel még soha nem találkozott az adott ügyvéd. Ez természetesen nem jelent semmilyen visszaélési lehetőséget, mivel az adott ügyvéd továbbra is rendkívül szigorú szabályok által van kötve, amelyek megszegése esetén nemcsak szakmai, hanem büntetőjogi felelőssége is felmerül, amivel ”nem illik játszani”.

Végül kiemelendő, hogy akár ún. counterpart keretében is működik az eljárás, azaz nem kell egy helységben lenni a feleknek ahhoz, hogy érvényes okirat készüljön. Így akár lehet egy távellenjegyzés a Berlinben élő fele arányban tulajdonos egyik eladóval, és egy klasszikus személyes aláírás a másik eladóval és a vevővel Budapesten.

Miért jó a távellenjegyzés?

A távellenjegyzés jogintézményének köszönhetően gyorsan és egyszerűen lehet szinte bármilyen, ügyvéd igénybevételét igénylő ügyletet lebonyolítani a Föld bármely pontjáról legyen az cégjogi, ingatlanjogi, vagy akár kereskedelmi ügylet, illetve egy egyszerű meghatalmazás.

A távellenjegyzést megelőző gyakorlat az volt, hogy vagy időpontot foglaltak és odamentek a felek az ügyvédhez, vagy a külföldön kiállított okiratok esetén közjegyzői, illetve konzuli hitelesítés, és az adott ország függvényében ún. apostille, volt szükséges. Ez komoly szervezést, sok időt (napokat, sőt heteket) és jelentős összegeket vett igénybe. Egy német, angol, vagy kanadai közjegyzőhöz nem lehet csak úgy bemenni, ráadásul nem adja olcsón a pecsétjét, ami sokszor a magyar ügyvédnél is nagyobb költséget jelent.

A távellenjegyzésnek köszönhetően akár az otthonunkból egy laptop és Skype segítségével el lehet intézni a jogi ügyeket. Nem kell többet arra várni, hogy a Hollandiában élő rokon hazaérjen az adásvételre, vagy a cég svájci központjában a titkárnő időpontot egyeztessen a kinti közjegyzővel, majd beszerezze az apostille-t egy ügyvezető váltásnál. Ráadásul még ha Magyarországon is vagyunk, akkor sem kell autóba szállni és dugóban ülni a belvárosi ügyvédhez menet (ezzel is óvva a környezetünket), továbbá akár a gyerekekre otthon vigyázva, vagy hatósági házi karantén alatt is tudjuk intézni a jogi ügyeinket.

Távellenjegyzés esetén az ügyvéd gyakorlatilag házhoz jön.

Mire lehet még alkalmazni a távellenjegyzést a céges és ingatlan ügyeken kívül?

Elsőre azt gondolnánk, hogy csak ingatlan adásvétel, ajándékozás és cégalapítás, cégmódosítás esetén jöhet szóba a távellenjegyzés kényelme. Azonban ez korántsem így van. Gyakorlatilag bármilyen jogügylet, szerződés esetén praktikus megoldás lehet a távellenjegyzés.  

Felmerül a kérdés, hogy minek kellene ellenjegyzés egy kereskedelmi, vállalkozási, vagy akár kölcsönszerződéshez, ha alapból elég azokat cégszerűen aláírni, vagy két tanú előtt megkötni? A válasz erre az, hogy egyrészt ellenjegyzés esetén az okiratot ügyvéd szerkeszti, ami szakmai garanciát jelent, másrészt az ellenjegyzés többletet is nyújt az ügyvédi törvény alapján.

Az ellenjegyzéssel az ügyvéd tanúsítja, hogy (i) az okirat a jogszabályoknak megfelel; (ii) a felek nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratuknak; (iii) az okiratban megjelölt felek, illetve az eljáró képviselőik azonosítását az ügyvéd elvégezte, valamint (iv) az okiratot a felek az ügyvéd előtt írták alá, vagy az azon szereplő aláírást az ügyvéd előtt sajátjukként ismerték el.

A fentiek alapján máris érthető, hogy milyen előnyökkel jár az ellenjegyzés. Ellenjegyzéssel garantált, hogy nem egy értelmetlen sajtpapír lesz a szerződés, és hogy az megfeleljen a jogszabályoknak. Ráadásul az ellenjegyzés következtében nehéz vitatni, hogy a szerződés nem felelt meg a felek akaratának, és az aláírók személye is egyértelmű lesz.

Az ún. távellenjegyzésről lenne egy rövidebb cikk, ami azt mutatja be, hogy akár Skype útján is lehet ingatlan adásvételt kötni, vagy cégmódosítást csinálni. A távellenjegyzést bármely egyéb, ellenjegyzéssel ellátható okirat esetén is lehet alkalmazni, ami valós segítség lehet az üzleti életben, ráadásul az ellenjegyzéssel az ügyvéd igazolja az okirat jogszabályoknak való megfelelőségét.

Lényeges, hogy gondosan és lehetőleg tapasztalt ügyvéd igénybevételével járjunk el jogügyleteink során, és amennyiben kényelmesnek találjuk, igenis vegyük igénybe a távellenjegyzés lehetőségét. Emellett kereskedelmi, vállalkozási ügyleteink során is vegyük igénybe szakértő ügyvéd segítségét és adott esetben támaszkodjunk az ellenjegyzésére.

Dr. Szabó Gergely Gábor LL. M.

ügyvéd

Szabó Gergely Gábor Ügyvédi Iroda

gszabo@szgg.hu

mob.: +36 30 549 1089

Facebook: https://www.facebook.com/szgglaw/

www.szgg.hu