TagságRendes Tag

Egyéni tag (természetes személy), éves tagdíj: 20.000.-Ft
Intézményi tag (gazdálkodó szervezet), éves tagdíj: 95.000.-Ft
Kiemelt intézményi tag, éves tagdíj: 290,000 -Ft
Gyémánt fokozatú;intézményi tag, éves tagdíj: 490,000 -Ft


Pártoló Tag

A Kamara pártoló tagjai lehetnek jogi és természetes személyek, akik elfogadják a Kamara célkitűzéseit, Alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint befizetik az éves tagdíjat. A Kamarába való felvételt a jelentkezőnek írásban az Elnökségnél kell kérnie. A pártoló tag a kamara tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag csak ezen vagyoni hozzájárulás teljesítésére köteles. A pártoló tag vagyoni hozzájárulása a rendes tagok évente megállapított tagdíjának 50 %-a.


Tiszteletbeli Tag

Tiszteletbeli taggá választhatók azok a hazai és külföldi személyek, akik eddigi szakmai tevékenységük alapján előmozdítói lehetnek a Kamara tevékenységének, célkitűzései megvalósításának. A tiszteletbeli tagok választásáról a Kamara Elnöksége dönt. A tiszteletbeli tagok tagdíjfizetés nélkül részesülnek a tagsággal járó szolgáltatásokban és tanácskozási joggal vehetnek részt a Kamara közgyűlésén és egyéb rendezvényein.


Kivonat az Alapszabályból

A tagok jogai
1. A kamara tagjai jogaikat személyesen gyakorolják, kivéve a jogi személyeket, akik a képviseleti joggal felruházott személyek által, illetve meghatalmazással igazolt képviselők útján képviseltethetik magukat. A jogok gyakorlásának előfeltétele az, hogy a tag a jelen Alapszabályt betartsa és az esedékes tagdíjat befizesse. 4

2. A rendes tagok jogosultak:
Természetes személy, egyéni vállalkozó:
Részt vehet

 • a kamara magyarországi díjmentes rendezvényein,
 • a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztosított kedvezményes díjjal
 • a kamara kiadványait díjmentesen megkapja,
 • a kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagok számára meghirdetett feltételekkel vehet részt
 • a közgyűlésen részt venni, indítványt előterjeszteni és szavazati jogot gyakorolni,
 • a tisztségviselésre jelölést elfogadni, megválasztás esetén tisztséget viselni, illetve választási jogot gyakorolni,
 • a kamara szolgáltatásait igénybe venni, rendezvényein részt venni,
 • a kamara tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni,
 • az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát megtámadni.

Jogi személy
Részt vehet

 • a kamara magyarországi díjmentes rendezvényein,
 • a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztosított kedvezményes díjjal. A kamara kiadványait díjmentesen megkapja A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagok számára meghirdetett feltételekkel vehet részt a tisztségviselésre jelölést elfogadni, megválasztás esetén tisztséget viselni, illetve választási jogot gyakorolni,

A kamara honlapján ingyenesen egy hirdetést elhelyezhet 

Jogosult évente ellenszolgáltatásmentesen 1 db, a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 25§-ban meghatározott meghívólevél kiállítását kezdeményezni a kamara elnökénél.

3. A pártoló és tiszteletbeli tagok a kamara szerveiben nem választhatnak, és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt

Alapszabály kivonat a tagságról


Tagjaink

Gazdasági társaság, intézmény

Kiemelt intézményi tagok

CMC Europe Kft.t
CECZ Trade Center Zrt.
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és Társai Ügyvédi iroda

L.A.C Holding Zrt.
Made-in-China.com
MÁV-REC Kft.
Megaline Stúdió Kft.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Trio Vám Team Kft

Intézményi tagok

Béres Gyógyszergyár Zrt.
Bán, S.Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda
Bonaventura Gold Kft.
CTP Management Hungary Kft.
COSCO SHIPPING Lines (Central Europe) s.r.o. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
EEB Eurázsiai Mérnöki Iroda Kft.
ELG Electronic Kft.
ERNST & YOUNG Tanácsadó Kft.
Famex Tools Kft.
Generali Biztosító Zrt.
Gemeric Kft.
Ghibli Kft.
Götz Bt.
ICON TECHNOLOGY Kft.
Konstancai Kikötő Budapesti KépviseleteE-2000-Consult Kft)
InterEnergy Consulting Kft.
Logwin Air + Ocean Hungary Ltd.
MGYOSZ
Molnár és Bányai Kft.
Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda
Óbuda-Újlak Zrt.
PEKÁRIK Szerszámgép Ker. Kft.
Piac és Profit Kiadó Kft.
ROYAL-KERT 
R&P Consulting.
Sárhegyi&Társai ügyvédi iroda
Sylvestris Kft.a
Szecskay Ügyvédi Iroda
Trieste Marine Terminal 

Vylyan Vinum Kft.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Egyéni tagok

Bíró István
Dr. Borbély Attila
Garamvölgyi Attila
Dr. Harangozó Tamás Attila
Dr. Horváth Ágnes
Hülitzerné Veress Katalin
Dr. Józsa István
Dr. Kovács Norbert
Kovácsics Éva
Medve István
Nagy Károlyné
dr. Papp Álmos
Patyi Kristóf
Dr. Pécsvárady Márk
Pellérdi Tamás
Pető Ernő
Reményi Katalin
Riz Gábor
Soós Bálint András
Takács Zsolt
Tóthfalusy Péterné
Tóth Gábor
Wolf Csaba
Zentai István

Amenities

– Complimentary bottled water
– Large, flat screen TV with surround sound
– Luxurious bathrooms
– Clawfoot bathtub
– Organic soaps, shampoo, and conditioner
– As many towels as you can handle
– California king bed
– Plush down comforter
– 1800 thread count Egyptian cotton sheets
– Therapeutic memory foam mattress and pillows
– High speed, wireless Internet
– Full kitchen