Image

Dr. Győrfi-Tóth Péter

Etikai bizottság elnöke

Szakmai specializáció

  • Pénzügyi szektor: ingatlan-, projekt-, akvizíció- és konzorciális finanszírozás, corporate finance, kötvénykibocsátás, szabályozási kérdések, NPL, restruktrálás
  • Energetika: iparági akvizíciók és vállalatfelvásárlások, erőművi és hálózatos infrastruktúra fejlesztés, magyar és EU szabályozási kérdések, MEKH engedélyeztetés, megújuló energia (METÁR) finanszírozási és szabályozási kérdései, elektromobilitás
  • Infrastruktúra és ingatlan fejlesztés: távközlési, közlekedési (út/vasút), hulladékgazdálkodási, oktatási és logisztikai infrastruktúra fejlesztés (létesítés) és finanszírozás, PPP/PFI
  • EU-s iparági szabályozás: EU támogatási jog (strukturális és kohéziós források felhasználása/ellenőrzése), állami támogatási (state aid és MEIP) kérdések, közbeszerzés
  • Építési jog, FIDIC
  • Határon átnyúló (külföldiek magyarországi és magyar vállalkozások külföldi) befektetéseinek tanácsadási, joint-venture együtműködési struktúrák kialakítása (Ciprus, Kína, Öböl-országok), befektetésvédelmi kérdések

Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlata, illetve szakmai tapasztalatai három forrásból táplálkoznak: ügyvédi tevékenység, egyetemi-oktatói-tudományos tevékenység, valamint választottbíráskodás.

Ügyvédi tevékenység

A jogi pályán az egyetem elvégzése óta ügyvédként dolgozik. Alapító tagja a DLA Piper Horváth és Társai Ügyvédi Irodának, valamint partnere a DLA Piper magyar és nemzetközi szervezetének. Szakterülete és ügyfélköre három nagy szabályozott iparágat ölel fel: a pénzügyi szektort, az energetikát és az infrastruktúra fejlesztést. A DLA Piper-en belül a budapesti iroda és a közép-európai régió projektfejlesztési- és finanszírozási csoportját vezeti.

Munkája során azonos arányban dolgozik külföldi és magyar ügyfelekkel, nagyjából egy-egy évet töltött el a nemzetközi iroda bécsi, illetve londoni központjában.

A magyar mellett mind angol mind német nyelven dolgozik: tárgyal, okiratot szerkeszt és ügyfeleket képvisel.

Egyetemi-oktatói-tudományos tevékenység

A 90-es évek vége óta óraadó tanár az ELTA ÁJK Polgári Jogi Tanszékén. Kezdetben összehasonlító társasági jogot oktat, majd hosszú időn keresztül hitelbiztosítéki jogot, valamint finanszírozási ügyleteket. Az utóbbi években kötelmi jog általános részt tanít harmadéves hallgatóknak.

2009 óta tagja a Bibó István Szakkollégium Civilisztika Műhely vezetőségének.

Több szakmai konferencián vett részt előadóként, különösen hitelbiztosítéki – zálogjogi témában, az új Ptk-val kapcsolatban, valamint legújabban megújuló energia (METÁR) és e-mobilitás témakörben. Szakmai kiadványokban több publikációja jelent meg.

Választottbírói tevékenység

Tagja az ICSID (Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja) magyar részről delegált bírói paneljének.

Megalakulását követően tagja volt a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságnak, ahol számos ügyben járt el valamelyik fél által jelölt bíróként.

Tanulmányok

• Karl Ruprecht Universität, Heidelberg, Németország, poszt-graduális képzés, LL.M. 1994 – 1995
• Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK 1989 – 1994

Szakmai karrier

• DLA Piper Horváth és Társai Ügyvédi Iroda Partner – Szakmai csoport vezető Budapest & CEE 2004 –
• DLA Piper London, Egyesült Királyság – Külföldi szakmai gyakorlat Partner 2004 – 2005
• Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, Bécs, Ausztria – Külföldi szakmai gyakorlat – Partner 1999 – 2000
• Weiss-Tessbach Horváth és Társai Ügyvédi Iroda Partner 2000 – 2004
• Weiss-Tessbach Horváth és Társai Ügyvédi Iroda Ügyvédjelölt, majd ügyvéd 1996 – 2000 – Oktatói tevékenység
• Óraadó tanár az ELTA ÁJK Polgári Jogi Tanszékén – Oktatott tantárgyak: összehasonlító társasági jog, hitelbiztosítéki jog, finanszírozási ügyletek, kötelmi jog általános rész 1998 –
• Előadó az Institute for International Research-ben (IIR), Bécs, Ausztria 2000 – 2001
• Előadó a Forschungsinstitut für ost- und mitteleuropäische Wirtschaftsrecht-ben (FOWI) Bécs, Ausztria 1997 – 1998