Meghívó éves közgyűlésre

A ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamara Elnöksége nevében tisztelettel meghívom

2021. ÉVI RENDES ÉVES KÖZGYŰLÉSÜNKRE

amelyet 2021. szeptember 30. (csütörtök) 15:30 órai kezdettel tartunk székhelyünkön (1152 Budapest, Szentmihályi út 171.).

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a ChinaCham 2020. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról Előadó: Pető Ernő

2. A Könyvvizsgáló jelentése a Kamara 2020. évi gazdálkodásáról Előadó: a Rödl & Partner képviselője

3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2020. évi gazdálkodásról, javaslat a 2020. évi mérleg elfogadására Előadó: Prof. Dr. Borbély Attila

4. Javaslat a ChinaCham 2021-2022. évi terveire, feladataira Előadó: Pető Ernő

5. Egyebek Előadó: Pető Ernő

Határozatképesség hiánya esetén a megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen 2021. szeptember 30. (csütörtök) 16,00 órára hívom össze. Kérem szíves megjelenését (jogi személy tagok, vagy jogi személy személyiségű gazdasági társaság tagok esetén képviseletre jogosult, vagy általuk írásban meghatalmazott személyek)! A napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagokat folyamatosan küldjük meg Önöknek.

Regisztráció:

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2021. szeptember 27.-én 12:00 óráig a levelezes@chinacham.hu email címen jelezni szíveskedjék.

Budapest, 2021. szeptember 22.

Pető Ernő s.k.

elnök