Kiterjesztett gyártói felelősség – új kötelezettség, amely szinte minden gazdálkodót érint

Magyarországon 2023. július 1-től kerül sor a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR – Extended producer responsibility) bevezetésére. Az új rendszer célja, hogy az EU-s előírásoknak megfelelően áttérjünk a körforgásos gazdaságra, azaz a termékek, alapanyagok és erőforrások az értéküket a lehető legtovább megőrizzék a gazdaságban, és a keletkező hulladék minimálisra csökkenjen.

Július 1-től a körforgásos termékek gyártói, forgalomba hozói, felhasználói fogják viselni a pénzügyi felelősséget a termék hulladékká válását követő hulladékkezelésért. A gyártó nevében a koncessziós társaság (Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.)  fogja teljesíteni a hulladékkezelési feladatokat, amiért kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fog szedni.

Ebben a blogbejegyzésben a legfontosabb információkat foglaltuk össze. Az egyes részletszabályokra, gyakorlati kérdésekre a sorozat további részeiben térünk ki.

Körforgásos termékek

A körforgásos termékek listáját a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet tartalmazza, és az alábbi fő árucsoportokra terjed ki:

 • csomagolások
 • egyszer használatos és egyéb műanyag termékek
 • elektromos és elektronikus berendezések
 • elemek és akkumulátorok
 • gépjárművek
 • gumiabroncs
 • irodai papír
 • reklámhordozó papír
 • sütőolaj- és zsír
 • textiltermékek
 • bútorok fából

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésére főszabály szerint azok a gazdálkodók lesznek kötelezettek, akik a körforgásos terméket hoznak forgalomba.

Kötelezettek köre

Forgalomba hozatalnak minősülnek EPR szempontból a fenti körforgásos termékekkel kapcsolatos következő események:

 • első belföldi értékesítés (ingyenesen, vagy ellenérték fejében)
 • külföldi webáruházak belföldre történő értékesítései
 • saját célú felhasználás (például külföldről vásárolt termék egyszer használatos csomagolásának lebontása)
 • belföldre történő kitárolás áfa adóraktárból, vagy termékdíjraktárból.

Első belföldi értékesítést hajtanak végre egyrészt a magyar gyártók, illetve mindazon gazdálkodók is, akik külföldről vásárolt termékeket értékesítenek, vagy adnak át belföldön. A forgalomba hozatal tehát nem csak a vámkezeléssel járó harmadik országos, de a más Uniós országból történő behozatalt is jelenti.

A saját célú felhasználásnak minősül, ha a körforgásos terméket gazdasági tevékenység körében a következő módokon használják fel (akár tartozékként vagy alkatrészként is):

 • a gyártó saját vagy alkalmazottja magánszükségletére
 • minden más használat, ami nem saját termelésű készlet létrehozását eredményezi, amennyiben a használatot követően a termék belföldön válik hulladékká (ideértve a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást is)
 • külföldi előállítású csomagolás végleges elválasztása a terméktől (bizonyos kivételekkel)
 • törvényben meghatározott K+F, beruházási, felújítási vagy karbantartási célokra

EPR díj

A kiterjesztett gyártói felelősségi díjat a forgalomba hozott körforgásos termékek mennyisége után kell majd megfizetni. A díj pontos mértékét miniszteri rendeletben fogják közzétenni várhatóan május folyamán. Fontos megjegyezni, hogy a termékkör legnagyobb része átfedésben van a környezetvédelmi termékdíjas termékekkel, így ezekben az esetekben az EPR díj csökkenteni fogja a környezetvédelmi termékdíjat. Ugyanakkor a környezetvédelmi termékdíj, mint kötelezettség továbbra is megmarad mind nyilvántartási, mind bevallási, illetve bizonyos esetekben fizetési tekintetben is.

Összefoglalva

A fentiek alapján tehát EPR kötelezett lesz minden olyan gazdálkodó, aki körforgásos terméket

 • gyárt és értékesít belföldre
 • külföldről beszerez és ad el belföldre
 • saját célra felhasznál

Ugyancsak EPR kötelezett lesz minden olyan gazdálkodó, aki bármilyen terméket

 • becsomagol és belföldre szállít
 • külföldről behozott terméket kicsomagol (kivéve bizonyos forgócsomagolások)

Készítette: Gombás Otília

Forrás és bővebb tájékoztatás: J&J Center Kft.