Kiterjesztett gyártói felelősség – számlazáradék

2023. július 1-től a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) köteles termékek gyártói, és első belföldi forgalomba hozói kötelesek lesznek számláikat a megfelelő záradékkal ellátni. A gazdálkodóknak érdemes már előre felkészülni és a szükséges módosításokat a vállalatirányítási rendszerben, vagy a számlázóprogramban megtenni.

Read more

A körforgásos termékekkel és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat blogsorozatunk első részében foglaltuk össze.

Az új szabályoknak megfelelően mindazon gazdálkodók, akik körforgásos terméket értékesítenek, vagy adnak át ellenérték nélkül belföldre, illetve külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére ruháznak át, a körforgásos termék forgalomba hozataláról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton záradékot kötelesek feltüntetni. Az alábbiakban bemutatjuk a záradékok különböző fajtáit.

  1. Alapeset

„A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.”

  1. Ha a vevő kéri

A fentieken túl, amennyiben a vevő igényli, a következő záradék feltüntetését is kérheti az eladótól:

„A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került.”

  1. Vevő kiszállítja a terméket

Azoknak a gazdálkodóknak, akiknek a vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább 60%-át önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállítja, így nem merül fel ERP fizetési kötelezettségük, a fentiektől eltérően a nyilatkozat iktatószámának megjelölésével azt kell feltünteti, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre. Ez esetben nincsen konkrétan meghatározott szövegezés, csupán a számlazáradék tartalma került meghatározásra a jogszabályban.

  1. Átvállalás esetén

Hasonlóképp, mint a környezetvédelmi termékdíjnál, a kiterjesztett gyártói felelősség díj esetén is van lehetőség a fizetés átvállalására (ám jóval szűkebb körben, csak a gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termékek gyártói tehetik ezt meg). Ebben az esetben az átvállalási szerződést kötő eladónak a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton fel kell tüntetni, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a vevőt terheli. Itt sincsen tehát kötelezően feltüntetendő szöveg, csupán adattartalom.

A kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos főbb tudnivalókat blogsorozatunk további részeiben mutatjuk be.

A fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén tanácsadó kollégáink szívesen állnak rendelkezésre.

Készítette: Gombás Otília

Forrás és bővebb tájékoztatás: J&J Center Kft.