Kína és Magyarország együtt lép az „arany vízi útra”

ájusban, amikor az Alföldön a virágok és a fű illata betölti a levegőt, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meghívására állami látogatást teszek Magyarországon. Tizenöt év alatt másodszor látogatok el a gyönyörű országba.
Az elmúlt tizenöt év során számos alkalommal találkoztam a Kínába látogató magyar vezetőkkel, és mély barátságot kötöttünk. Nagyon várom, hogy visszatérjek az önök országába, és a magyar barátaimmal megoszthassuk gondolatainkat barátságunkról és együttműködésünkről, és megtervezhessük az újkori kínai–magyar kapcsolatok fejlesztését.

Magyarország híres csodálatos tájairól és neki dicsőséget hozó, kiváló szülötteiről. Gazdag történelmi és kulturális örökséggel rendelkezik. A költő-hazafi Petőfi versei széles körben ismertek, csakúgy, mint a „zongora királyaként” emlegetett Liszt szenvedélyes zenéje. A magyar nép szorgalmas, elmés, nyitott és elfogadó. Mer új utakon járni, és innovatív készségekben gazdag. Találmányai mindegyike – így a golyóstoll, a hologram vagy a Rubik-kocka – az emberiség fejlődésének egy-egy meghatározó pontja.
 

A két országot ugyan hatalmas földrajzi távolság választja el egymástól, a kínai és a magyar nép barátsága mégis hosszú múlttal büszkélkedhet. Vállt vállnak vetve birkóztunk meg a nemzetközi pénzügyi válsággal, küzdöttünk a Covid-járvány különleges időszakában. Összefogtunk és segítettük egymást, számtalan megható és gyönyörű történetnek lehettünk szemtanúi. A kínai–magyar barátság olyan, mint a jó tokaji bor: illatos, édes, tartalmas és tartós.

Kína és Magyarország 75 évvel ezelőtt vette fel egymással a diplomáciai kapcsolatokat. Azóta a két ország kapcsolatai kiegyensúlyozottan és egészségesen fejlődnek, és komoly eredményeket értek el. A kölcsönös tisztelet, az egyenlő bánásmód, a kölcsönös előnyök és a mindenki számára előnyös helyzet elvéhez ragaszkodva kiemelt partnerként tekintünk egymásra. A folyamatosan változó nemzetközi környezetben a nehézségekkel dacolva, erőszak által meg nem félemlítve léptünk a szuverén országok független és autonóm baráti külkapcsolatainak helyes útjára.

A két ország immár 75 éve kitartó, szívvel-lélekkel elkötelezett barátja egymásnak. A diplomáciai kapcsolatok felvételének eredeti szellemében a két fél mindig tiszteletben tartotta és támogatta a másik fél önállóan választott fejlődési útját, kölcsönösen megértettük és támogattuk egymás alapvető érdekeit és aggodalmait, és mindig örömmel üdvözöltük egymás fejlődésben és nemzeti fellendülésében elért eredményeit. 

A két fél magas szintű kölcsönös politikai bizalmat alakított ki, a kétoldalú kapcsolatok pedig a történelem legjobb időszakába, mondhatni az „arany vízi útra” léptek.

Kína és Magyarország immáron 75 éve kitart amellett, hogy egymásnak jó partnere legyen a kölcsönösen előnyös együttműködésben. Most az „Egy övezet, egy út” színvonalas kiépítésére, a két ország stratégiáinak szorosabb összehangolására összpontosítunk, valamint arra, hogy a pragmatikus együttműködéseket elmélyítsük többek között a beruházások, az infrastruktúra-építés, a pénzügyek, az alternatív energia és a kommunikációs technológia területén, ezáltal közös impulzust adjunk a világgazdaság fellendülésének. 

Ma Magyarország fontos kereskedelmi partnerünk, a kelet-közép-európai régióban a kínai befektetések első számú célországa. A két ország közötti együttműködés gyümölcsöző, életerőtől duzzadó.

A két ország immár 75 éve kitartó jó barát, amelyek kölcsönösen tanulnak egymástól. A pekingi Magyar Kulturális Központ több éve eredményesen működik, és a budapesti Kínai Kulturális Központ is hamarosan megkezdi tevékenységét. Számos kínai felsőoktatási intézmény indított magyar nyelvű képzést. A Konfuciusz Intézetek és Konfuciusz tantermek népszerűek Magyarországon, a budapesti Magyar–Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium pedig számos olyan fiatalt nevelt ki, akik át tudják venni a kínai–magyar barátság stafétáját. Az önkormányzati cserekapcsolatok aktívak, a bennünket összekötő közvetlen légi járatok száma már meghaladja az egy tucatot, és az emberek közötti cserekapcsolatokat elősegítő intézkedések is újabb és újabb eredményeket érnek el.

 A két ország közötti humán cserekapcsolatokban minél inkább haladunk előre, lépteink annál határozottabbak, a népeink közötti barátságot minél tovább építjük, alapjai annál erősebbek.

Mind Kína, mind pedig Magyarország fejlődésének fontos szakaszában jár. Kína arra törekszik, hogy előmozdítsa a színvonalas fejlődést és a külföld felé való nagyfokú nyitottságot, valamint arra, hogy a kínai típusú modernizációval átfogóan előmozdítsa az erős nemzet kiépítését és a nemzeti fellendülés nagy ügyét. Magyarország is azon fáradozik, hogy sikeressé váljon, nagyobb fejlődést érjen el. 

Remélem, hogy a mostani látogatásom által a magyar vezetőkkel együtt folytathatjuk a hagyományos barátságot, elmélyíthetjük a kölcsönösen előnyös együttműködést és a két ország közötti átfogó stratégiai partnerséget újabb magasságokba emelhetjük.

1. Ehhez arra van szükség, hogy folytassuk a hagyományos barátságot, és megerősítsük a kétoldalú kapcsolatok politikai alapjait. A magas szintű kölcsönös politikai bizalom a kínai–magyar kapcsolatok fontos alappillére. Kína kész arra, hogy figyelemmel a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulójára, a magyar féllel együttműködve a kétoldalú kapcsolatokat stratégiailag és hosszú távra magas szinten megtervezze, a magas szintű eszmecserék pozitív lendületét megszilárdítsa, támogassa a rendszeres kormányközi, törvényhozási és pártközi eszmecsere és szakpolitikai kommunikáció fenntartását, fenntartsa egymás alapvető érdekeinek határozott és kölcsönös támogatását, ezáltal szilárd politikai biztosítékot nyújtson a kínai–magyar kapcsolatok magas szintű fejlesztéséhez.

2. Meg kell erősítenünk a fejlesztési stratégiáink összehangolását, és új csúcspontokat kell elérnünk a gyakorlati együttműködésben. A kínai típusú modernizáció és fejlődés útján Magyarországra útitársként tekintünk, amellyel készek vagyunk előmozdítani az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés és a magyar keleti nyitás stratégiájának mélyreható összehangolását, valamint felgyorsítani az olyan nagy együttműködési projekteket, mint a Budapest–Belgrád vasútvonal építése. 

Kína kitart a külföld felé való magas szintű nyitás előmozdítása mellett, és kész megerősíteni az együttműködését Magyarországgal az olyan fellendülőben lévő területeken, mint a tiszta energia, a mesterséges intelligencia, a digitális gazdaság és a környezetbarát fejlődés, hogy új minőségi termelőerőket teremtsen és mindkét fél magas színvonalú fejlődését szolgálja.

3. Tovább kell bővítenünk az emberek közötti cserekapcsolatokat, meg kell erősítenünk a közgondolkodás alapjait a kétoldalú kapcsolatokban. Az emberek közötti szorosabb kommunikáció a kétoldalú kapcsolatok éltető ereje. 

Kína kész Magyarországgal folyamatosan bővíteni az együttműködést és a tapasztalatcserét az olyan területeken, mint az oktatás, a kultúra, az idegenforgalom, a sport, az ifjúság, a média és a helyi közösségek.

 Kész támogatni egymás nyelvének oktatását, jól hasznosítani a kölcsönösen létrehozott kulturális központjaink adta lehetőségeket, ösztönözni mindenkit és minden intézményt, hogy erősítse a kölcsönös kapcsolatokat és interakciót. Kína kész továbbá együttműködni Magyarországgal a további kölcsönös vízumkönnyítés, a két ország közötti közvetlen légijárat-bővítés, valamint a két ország közötti közlekedés kedvezőbb feltételeinek megteremtése érdekében.

4. Élére kell állnunk a regionális együttműködéseknek, és ragaszkodnunk kell a Kína–EU-kapcsolatok helyes irányának fenntartásához. Kína és a kelet-közép-európai országok együttműködése lépést tart a korral, megfelel az általános tendenciáknak csakúgy, mint Kína és a kelet-közép-európai országok közös érdekei­nek, és hasznos kiegészítése a Kína–EU-kapcsolatoknak. Az utóbbi időben a Kína–EU közötti kapcsolatok fellendülőben vannak. 

Kína és az EU egymás átfogó stratégiai partnerei, közös érdekeik skálája széles, az együttműködésük nagyobb, mint a versengésük, és több az egyetértés, mint a nézeteltérés. Mindkét fél közös felelőssége, hogy a világ nagyobb stabilitásának megteremtése érdekében együttműködjön, és nagyobb lendületet adjon a globális fejlődésnek.

 Kína kész együttműködni Magyarországgal a Kína–Közép-Kelet-Európa Turisztikai Koordinációs Központ együttműködés elmélyítése és megszilárdítása, valamint a tartós Kína–EU-kapcsolatok fejlesztésének előmozdítása érdekében.

5. Meg kell erősítenünk a nemzetközi kérdésekről folytatott eszmecserénket, és össze kell fognunk a globális kihívások kezelésére. Napjainkban egyre gyorsabban keletkeznek korszakos változások, és folyamatosan bukkannak fel különféle globális kihívások, amelyek kezelésében a nemzetközi közösség összehangolt fellépése szükséges. 

Kína és Magyarország hasonló nézeteket és egymáshoz közel álló álláspontot képvisel a nemzetközi és regionális kérdésekben. Ki kell tartanunk az összefogás és az együttműködés mellett, erőteljesen támogatnunk kell az emberiség közös értékeit, így a békét, a fejlődést, a méltányosságot, az igazságosságot, a demokráciát és a szabadságot. 

Érvényesítenünk kell a valódi multilateralizmus gyakorlatát, aktívan síkra kell szállnunk a méltányos és rendezett többpólusú világ és a befogadó gazdasági globalizáció mellett. Tovább kell segítenünk az emberi sorsközösség építését, és több pozitív energiát kell fordítanunk a világbéke fenntartására és a közös fejlődés előmozdítására.

Egy ősi kínai mondás szerint 

„a hasonló gondolkodásúak között a hegyek és vizek adta távolság nem jelent akadályt”. 

Ezzel összecseng a magyar közmondás, miszerint „a jó barát drágább az aranynál”. Az új kor új útján a kínai fél várakozással tekint a magyar barátaival való barátság új történetének, az együttműködés új fejezetének megírása elé, hogy közösen vágjunk utat a két nép számára egy szebb jövő felé.

A szerző a Kínai Népköztársaság elnöke

Forrás: Magyar Nemzet