CsatlakozásKivonat az Alapszabályból

A tagok jogai
1. A kamara tagjai jogaikat személyesen gyakorolják, kivéve a jogi személyeket, akik a képviseleti joggal felruházott személyek által, illetve meghatalmazással igazolt képviselők útján képviseltethetik magukat. A jogok gyakorlásának előfeltétele az, hogy a tag a jelen Alapszabályt betartsa és az esedékes tagdíjat befizesse. 4

2. A rendes tagok jogosultak:
Természetes személy, egyéni vállalkozó:
Részt vehet

 • a kamara magyarországi díjmentes rendezvényein,
 • a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztosított kedvezményes díjjal
 • a kamara kiadványait díjmentesen megkapja,
 • a kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagok számára meghirdetett feltételekkel vehet részt
 • a közgyűlésen részt venni, indítványt előterjeszteni és szavazati jogot gyakorolni,
 • a tisztségviselésre jelölést elfogadni, megválasztás esetén tisztséget viselni, illetve választási jogot gyakorolni,
 • a kamara szolgáltatásait igénybe venni, rendezvényein részt venni,
 • a kamara tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni,
 • az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát megtámadni.

Jogi személy
Részt vehet

 • a kamara magyarországi díjmentes rendezvényein,
 • a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztosított kedvezményes díjjal. A kamara kiadványait díjmentesen megkapja A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagok számára meghirdetett feltételekkel vehet részt a tisztségviselésre jelölést elfogadni, megválasztás esetén tisztséget viselni, illetve választási jogot gyakorolni,

A kamara honlapján ingyenesen egy hirdetést elhelyezhet 

Jogosult évente ellenszolgáltatásmentesen 1 db, a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 25§-ban meghatározott meghívólevél kiállítását kezdeményezni a kamara elnökénél.

3. A pártoló és tiszteletbeli tagok a kamara szerveiben nem választhatnak, és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt

Alapszabály kivonat a tagságról

Amenities

– Complimentary bottled water
– Large, flat screen TV with surround sound
– Luxurious bathrooms
– Clawfoot bathtub
– Organic soaps, shampoo, and conditioner
– As many towels as you can handle
– California king bed
– Plush down comforter
– 1800 thread count Egyptian cotton sheets
– Therapeutic memory foam mattress and pillows
– High speed, wireless Internet
– Full kitchen