Image

ChinaCham
Célok,,Célunk olyan szolgáltatást biztosítani a tagjaink számára, aminek segítségével hatékonyan képesek a Kína és Magyarország közötti üzleti lehetőségeket feltérképezni, megtalálni, létrehozni és működtetni."

A ChinaCham Hungary általános célja Magyarország és a Kínai Népköztársaság közötti kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok ápolása valamint tagjai üzleti érdekeinek elősegítése. Ezen a cél megvalósítását szolgálja a ChinaCham Hungary három fő tevékenysége:

1. A kétoldalú gazdasági kapcsolatok elősegítése A ChinaCham Hungary mindkét országban tájékoztatatja a közvéleményt, továbbá a politikai, szakmai szervezetek döntéshozóit és a médiát a gazdasági fejlődésről, valamint a kétoldalú kapcsolatok kérdéseiről.

2. Szolgáltatások vállalatok számára és a kkv-k támogatása

  • a külföldi piacok feltárásában a ChinaCham Hungary széleskörű segítséget nyújt a vállalkozásoknak - tagoknak és nem-tagoknak egyaránt;
  • tanácsadással és megfelelő szolgáltatásokkal támogat vállalkozásokat, különösképpen kis- és közepes vállalkozásokat, kínai külpiaci tevékenységük kiépítésében, illetve fejlesztésében;
  • képviselők, tanácsadók, ügyvédi irodák, szellemi szabad foglalkozásúak, tolmácsok, valamint műszaki, kereskedelmi, ipari és pénzügyi partnerek közvetítése;
  • mindkét országban adódó üzleti és befektetési lehetőségekre vonatkozó információk nyújtása;
  • piackutatások és piaci tanulmányok készítése;
  • a két ország közötti árucsere-forgalom, vagy akár harmadik ország felé irányuló vállalkozói kezdeményezések elősegítését célzó találkozók, szemináriumok, tanfolyamok és továbbképzések szervezése;

3. Érdekképviselet

  • A ChinaCham Hungary segítséget nyújt tagjainak az üzleti és társadalmi kapcsolatok létrehozásához és a tapasztalatcseréhez.
  • Képviseli tagjainak érdekeit a szakmai szervezeteknél és a közigazgatás illetékes szerveinél, rendszeresen tájékoztatja tagjait a számukra fontos gazdasági és gazdaságpolitikai kérdésekről.
  • Tagjainak tapasztalatait és észrevételeit rendszeresen felhasználja a gazdaságpolitikai döntéshozókkal folytatott párbeszédben a vállalkozási keretfeltételek folyamatos javítása érdekében.Image