A Szabó Gergely Gábor Ügyvédi Iroda javaslata a munkáltatók által kiadandó „Munkáltatói nyilatkozat”-ra

A Szabó Gergely Gábor Ügyvédi Iroda javaslata a munkáltatók által kiadandó „Munkáltatói nyilatkozat”-ra a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletre tekintettel.

 

MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT

a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletre tekintettel

Alulírott Név/cégnév: ………………………. (székhely: ………………………., cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: …………………..,  adószám: ………………………., képviseli: ………………………., képviselő elérhetősége: …………….., a továbbiakban: „Munkáltató”)

a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletre tekintettel igazolom, hogy a Munkáltató által foglalkoztatott

Név: ………………………. (lakcím: ………………………., tartózkodási hely: ……………………….,  anyja neve: ………………………., születési hely és idő: ………………………., szem. ig. szám: …………….; lakcímkártya szám: ………………………., a továbbiakban „Munkavállaló”)

a Munkáltató érdekében történő munkavégzés céljából hagyja el a lakóhelyét, a tartózkodási helyét, illetve a magánlakását az alábbiak figyelembevételével.

A munkavégzés helye(i) az alábbi(ak):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fenti munkavégzési hely(ek)et a Munkavállaló előreláthatóan az alábbi időpontokban fogja felkeresni, amelytől munkaszervezési okokból el lehet térni:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A Munkavállaló a fenti hely(ek)re munkavégzés céljából megy és a munkavégzést követően – más jogszerű és alapos indok kivételével – onnan a lakóhelyére, a tartózkodási helyére, illetve a magánlakásába fog vissza térni, betartva a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

Bármilyen kérdés esetén kérem keresse a Munkáltató képviselőjét a fenti elérhetőségen.

Jelen nyilatkozat automatikusan hatályát veszti a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet hatályvesztésekor.

Kelt: ……………………………       ………… év     …………….    hó  ………        napján.

 
 

P.H.………………………………… Munkáltató cégszerű aláírása és bélyegző